Om oss

Muslimske veivisere er ett brobygger og dialog prosjekt. Det er inspirert av Samiske og Jødiske veivisere der man gjennom informasjon og dialog bygger gode relasjoner og bryter ned fordommer.

Gjennom prosjektet ønsker vi skoleklasser velkommen på besøk til moskeen for en samtale og omvisning. Her er det også åpent for å stille spørsmål, hva enn de måtte tenke og lure på om Islam eller om hvordan det er å leve som muslim i Norge. Veiviserne våre drar også ut til skoler i Oslo og hele Norge. Ved besøkene snakker veiviserne våre om hvem de er, hva de gjør, interesser og sin tro. Hvordan det er å leve som ung muslim i Norge, det å ha en norsk identitet sammen med en etnisk minoritetsbakgrunn og muslimsk identitet. De viser gjennom besøket at muslimer ikke er så forskjellige fra deg, men at vi er vanlige folk med opp og nedturer, håp og drømmer. Vi avmystifiserer rett og slett det å være muslim slik at det ikke lengre blir så ukjent og usikkert.

Prosjektet bidrar til å øke kunnskapen om Islam og muslimer i samfunnet samtidig som det er med på å styrke unge muslimers norsk-muslimske identitet. Det bidrar til at unge muslimer ikke føler seg utenfor og annerledes. Vi skaper forståelse gjennom dialog.

Formålet med prosjektet enkelt forklart:

1: Være en god effekt på utviklingen av en trygg og forankret norsk-muslimsk identitet.

2: Være en motvekt til muslim fiendtlige holdninger ved å motarbeide og forebygge gjennom dialog og opplysningsarbeid, kompetanseheving og deltakelse i samfunnet.

3: Ha en sosial og brobyggende funksjon til storsamfunnet gjennom dialog og samarbeid med ulike aktører og organisasjoner som jobber mot samme mål.


Prosjektet begynte veldig smått med total frivillighet fra våre veivisere, og med god støtte fra Minotenk og muslimsk dialognettverk. De fortsetter å være våre støttespillere og samarbeidspartnere i dag og sammen har vi bygget prosjektet opp til hvor det står i dag.

Det som har gjort og fortsatt gjør prosjektet så fint og bra, er våre veivisere. De er dedikerte, intelligente og hardtarbeidende unge mennesker som brenner for dialog og brobygging.

Vi har over årene hatt mange fine samtaler og flere av lærerne velger å komme tilbake med nye klasser år, etter år.

Vi tror på viktigheten og styrken til dialog, vi tror det er det som skaper relasjoner, det som gir oss noe felles å bygge på, det som skaper vennskap og fjerner fordommer.